top of page

Teenused

Maaparandus
Pane oma mets mühinaga kasvama

Tegeleme maaparandussüsteemide ehitamise ja hooldusega.

Kaasaarvatud maaparandussüsteemi truupide ja teenindavate teede ehitusega.

*Kraavitrasside ja teetrasside mahamärkimine.

*Kraavitrasside ja teetrasside puhtaks raiumine metsast ja võsast.

*Raiutud materjali kokkuvedu ja ladustamine.

*Kraavide mahamärkimine looduses ja kaeve.

*Truupide ja otsakute ehitamine.

*Teenindavate teede ehitamine või remont.

Vastavalt Maaparandusalal Tegutsevate Ettevõtjate Registrile Omame tegevusluba maaparandussüsteemi ehitamine, registreeringu kood ME0274-00.

Metsatööd
Kui mets on mühinal kasvanud aitame selle väärindada

Oleme teile abiks igasugustel raietöödel, olgu selleks siis lageraie või harvendus.

Samuti pakume teenust roomikekskavaatorile kinnitatud kiljotiiniga võsastunud alade puhastamisel ja metsa pinnase ettevalmistamist istutustöödeks hüdraulilise mätastajaga.

Omame suurt kogemust raietööde teostamisel ekstreemsete ja pehme pinnasega objektidel, nagu rabad ja sood.

Teedeehitus
Sõida mööda siledat teed

Tegeleme teede ning platside ehitamisega.

Meie meeskond omab pikaajalist kogemust teede ning infraehituse valdkonnas.

Teostame alljärgnevaid töid.

*Kaeve ja täitetööd

*Teede, platside ja tänavate ehitamine.

*Haljastustööd

*Freesasfaldist katendite ehitamine

*Tänavakivide, ning äärekivide paigaldus

Oleme olnud osalised paljudel suurematel ja väiksematel teedeehitustöödel Eestis.

Meie kollektiiv tuleb toime ka kõige keerukamate lahenduste ja projektidega.

Rabade taastamine
Meie väike panus looduse heaks

Oleme osalenud ja oma panuse andnud ca 80% Eestis teostatud rabade ja jääksoode taastamistöödel.

Kuna tööd toimuvad enamasti rasketes tingimustes ja pehmetel pinnastel on meie masinapargis olemas ka kergemad ja laiema alusvankriga masinad, samuti vastav raietööde tehnika.

Eesti puhul on kuivendatud turbaaladest pärinev CO2 (10 miljonit tonni) soojuselektrijaamade (15 miljonit tonni) järel koguseliselt teisel kohal, ületades kaugelt näiteks transpordist ja tööstusest pärineva CO2 hulga (1,7 miljonit tonni). 

bottom of page